ASFINAG

Austria Hall: 4 Booth: B6


Udanej podróży przez Austrie!
Więcej bezpieczeństwa, dobre połączenia drogowe i rozbudowana infrastruktura tam, gdzie jest potrzebna. Bezpieczeństwo naszych klientów jest przy tym naszą siłą napędową - tak, żeby dotarli do celu bez przeszkód i komfortowo. Cel, który ma dla ASFINAG jako partner w zakresie mobilności w Austrii, najwyższy priorytet.

Have a good trip, Austria!
Increased safety, good transport connections and expanded infrastructure where it is needed: Your safety is our driving force – as our customers, we ensure that you reach your destination unhindered and in comfort. This goal has the highest priority for ASFINAG as your Austrian mobility partner.

www.asfinag.at

Categories

,