DHL Supply Chain

Poland Hall: 1 Booth: H4.2


Dywizja DHL Supply Chain, wchodząca w skład grupy DHL, to wiodący na świecie dostawca usług logistycznych. Połączenie usług zarządzania i usług dodanych z naszymi zindywidualizowanymi, zintegrowanymi rozwiązaniami logistycznymi zwiększa odporność i wydajność oraz poprawia jakość i tworzy przewagę konkurencyjną.
#GoGreen, #MultimodalSolutions, #ElectricVehicles

Dywizja DHL Supply Chain, wchodząca w skład grupy DHL, to wiodący na świecie dostawca usług logistycznych. Połączenie usług zarządzania i usług dodanych z naszymi zindywidualizowanymi, zintegrowanymi rozwiązaniami logistycznymi zwiększa odporność i wydajność oraz poprawia jakość i tworzy przewagę konkurencyjną.
#GoGreen, #MultimodalSolutions, #ElectricVehicles

https://www.dhl.com/pl-pl/home/lancuch-dostaw.html

Categories

, , ,