Fast Terminals Sp z o.o.

Poland Hall: 3 Booth: S8


Fast Terminals Sp. z o.o.
Firma przeładunkowo-składowa, działająca w porcie Szczecin od 1992 roku, operator 2 niezależnych magazynów.
Magazyn nab.Belgijskie - przeładunek drobnicy zjednostkowanej (stal/papier/drewno), obsługa linii żeglugowej do Anglii prowadzonej przez Fast Lines.
Magazyn nab.Greckie - przeładunki towarów sypkich, konfekcjonowanie luzu w big bags.

Fast Terminals Sp. z o.o.
Handling & warehousing company, acting in Port of Szczecin since 1992, managing 2 independent storages.
Warehouse on Belgijskie quay - handling of general cargo (steel/paper/timber), service of shipping line to UK operated by Fast Lines.
Warehouse on Greckie quay - handling of bulk cargoes, reloading from bulk to big bags.

www.fast-lines.com

Categories

,