CZASOPISMO "TRANSPORT MANAGER"

Poland Hall: 4 Booth: A10


"Transport Manager" jest ogólnopolskim dwumiesięcznikiem branżowym, skierowanym do kadry zarządzającej transportem drogowym i logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, transportem i logistyką. Pismo skierowane jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, których floty własne przekraczają 20 pojazdów.

Transport Manager Magazine is a nationwide, professional bimonthly industry, B2B magazine, addressed to the management of road transport and logistics. Due to the business nature of the magazine,its recipients are mainly managers responsible for managing the company, transport,logistics and supply chain. The magazine is addressed to medium and large enterprises, whose own fleets exceed 20 vehicles

www.transport-manager.pl

Categories

, ,