AnywhereJobs

India Hall: 1 Booth: L20


AnywhereJobs łączy wysoko wykwalifikowanych kierowców naczep z subkontynentu indyjskiego i Zatoki Perskiej z europejskimi firmami transportowymi. Nasz zespół ma duże doświadczenie we współpracy z ponad 20 000 kierowców naczep. Na wyjątkowe stanowiska starannie wybieramy tych, którzy wyróżniają się w prowadzeniu przyczepy, technologii, kulturze i umiejętnościach interpersonalnych.

AnywhereJobs, based in India, connects highly skilled trailer drivers from the Indian subcontinent and the Gulf with European trucking companies. Our Indian team has worked extensively with around 20,000 trailer drivers. We meticulously handpick them those who excel in trailer driving, tech, culture, and interpersonal skills for exceptional placements.

www.anywherejobs.com

Categories