CZASOPISMO "LOGISTICS MANAGER"

Poland Hall: 4 Booth: A10


„Logistics Manager" to dwumiesięcznik agregujący treści o charakterze globalnym, koncentrując się jednocześnie na kluczowych dźwigniach pozwalających projektować i transformować współczesną logistykę. Współpraca z globalnymi autorytetami i instytucjami pozwala tworzyć bezprecedensową na polskim rynku platformę wiedzy logistycznej, unikatowy periodyk dla menedżerów i decydentów łańcucha dostaw.

"Logistics Manager Magazine" is a bimonthly that aggregates global content, while focusing on the key levers to design and transform modern logistics. Cooperation with global authorities and institutions allows LMM to create an unprecedented platform of logistics knowledge on the Polish market, a unique periodical for managers and decision makers of the supply chain.

www.logistics-manager.pl

Categories

, ,