FM Logistic

Poland Hall: 1 Booth: J14


W regionie Centralnej Europy firma działa w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Jako czołowy operator logistyczny w regionie, firma oferuje swoim klientom usługi związane z magazynowaniem, składowaniem, co-manufacturingiem, co-packingiem oraz transportem i dystrybucją towarów. FM Logistic CE posiada 16 platform logistycznych i 29 magazynów przeładunkowych. Więcej informacji

FM Logistic in the Central European region operates in 4 countries: Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. As a leading logistics operator in the region, the company offers its customers services related to warehousing, storage, co-manufacturing, co-packing, as well as transportation and distribution of goods. FM Logistic CE operates 16 logistics platforms and 29 x-docks. More informat

www.fmlogistic.pl

Categories

, ,