MFD Rail GmbH

Switzerland Hall: 1 Booth: G14


Jako zespół specjalistów intermodalnych zapewniamy nowoczesną, wysoce dostępną flotę intermodalnych wagonów kolejowych i jesteśmy jednym z najlepiej skapitalizowanych scale-upów w sektorze. Dążymy do zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu wsparcia, dostępności technologicznej i obsługi. Jesteśmy partnerem w zakresie intermodalnych przewozów kolejowych.

As a team of intermodal specialists, we provide a modern, highly available intermodal railcar fleet and are one of the best capitalized scale-ups in the sector. We are committed to providing the highest level of support, technological availability and service to our customers. We are the intermodal railcar partner of your choice.

www.mfdrail.ch

Categories

,