VDO

Germany Hall: 4 Booth: E7


Przez dziesięciolecia pracowaliśmy nad produkcją tachografów, zarządzaniem i archiwizacją danych.
Wszystko po to, aby ugruntować naszą pozycję na rynku i zdobyć wiedzę, dzięki której możemy dziś z dumą powiedzieć, że jesteśmy liderem rynku obsługując ponad 20 000 klientów.
Nasze usługi są opracowywane tak, aby wspierać wyzwania Twojej codzienności zawsze zgodnie z europejskimi wymogami prawnymi.

For decades, we have worked with tachograph production, tachograph data management, and data archiving to establish our position in the market and to gain the knowledge we can proudly say we have today, serving over 20,000 customers. Our services are developed to ease and support the challenges of a fleet manager’s everyday life – always focused on complying with European legal requirements.

www.fleet.vdo.pl

Categories

, , ,