Trans.iNFO

Poland Hall: 4 Booth: A9


Trans.iNFO jest najchętniej czytanym serwisem informacyjno-analitycznym w Europie dla osób podejmujących decyzje w sektorze logistyki i łańcucha dostaw. Nasz zespół oddanych dziennikarzy dostarcza treści, które są czytane co miesiąc przez ponad 1,3 miliona osób w 7 niezależnych wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, polskiej, litewskiej, węgierskiej, rumuńskiej i ukraińskiej.

Trans.Info is Europe's most-read news & analysis service for decision makers in the logistics and supply chain sectors. Our team of dedicated journalists provide content that's read monthly by over 1.3 million people in 7 independent language versions; English, German, Polish, Lithuanian, Hungarian, Romanian and Ukrainian.

https://trans.info/pl

Categories

, , ,