fleetLOG magazyn branżowy

Poland Hall: 4 Booth: A4


fleetLOG skupia różnorodne media zajmujące się najnowszymi trendami w transporcie drogowym i logistyce. Trzymamy rękę na pulsie, docierając do najnowszych informacji, biorąc udział w najważniejszych wydarzeniach i premierach branżowych. Traktując transport jako pewien ekosystem, odnosimy się do założeń transportu 4.0 oraz postulatu optymalizacji procesów i budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

fleetLOG brings together various media covering the latest trends in road transport and logistics. We keep our finger on the pulse, obtaining the latest information, taking part in the most important events and industry premieres. FleetLOG sees transport as the part of ecosystem. We are interested in development of Transport 4.0 as a possible way to optimize processes and build circular economy.

www.fleetlog.pl

Categories

, , ,