Barsan Global Logistics

Turkey Hall: 4 Booth: C9


With the philosophy of ‘Logistics at the Speed of Thought’, Barsan Global Logistics provides integrated logistics services across 65 countries in more than 150 logistics centers, serving 95% of the world’s GDP. Customers are at the center of our business. We continuously improve our quality of services of our customers, striving for a future, filled with sustainability, technological innovation.

Kierując się filozofią „Logistyka z szybkością myśli”, Barsan Global Logistics świadczy zintegrowane usługi logistyczne w 65 krajach w ponad 150 centrach logistycznych, obsługując 95% światowego PKB. Klienci są dla nas najważniejsi. Stale podnosimy jakość naszych usług, dążąc do przyszłości pełnej zrównoważonego rozwoju i innowacji technologicznych.

https://www.barsan.com/

Categories

, , ,