VCN s.c.

Poland Hall: 3 Booth: T1


Od 19 lat z sukcesami działamy na rynku krajowym i zagranicznym. Mamy własny zespół programistów, inżynierów projektu i instalatorów. Nasz innowacyjny system do awizacji i przepustek VnetLPR ma wiele funkcjonalności - automatyzuje proces ruchu pojazdów na obiektach, posiada moduł YMS. Bazuje na systemie rozpoznawania tablic rejestracyjnych opartym o sieć neuronową. Ma skuteczność powyżej 99%.

For 19 years we have been successfully operating in the domestic and international market. We have our own team of programmers, project engineers, and installers. Our innovative VnetLPR system for notifications and passes has many features - it automates the vehicle traffic process on premises and includes a YMS module. It is based on a license plate recognition system powered by a neural network.

www.vcn.pl

Categories

, ,