Toll4Europe

Germany Hall: 3 Booth: R3


Toll4Europe jest joint venture firm T-Systems, Daimler Truck, DKV Euro Service i euroShell. Na podstawie doświadczenia partnerów opracowane zostało uniwersalne urządzenie do poboru i rozliczania opłat drogowych w całej Europie. Usługa działa w Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Bułgarii, Węgrzech, Włoszech, Szwajcarii, Polsce, Danii, Szwecji i w różnych tunelach.

Toll4Europe is a joint venture of T-Systems, Daimler Truck, DKV Euro Service and euroShell. Based on the combined expertise of these partners, a universal toll box for collecting and billing tolls all over Europe has been developed. The service is active in Belgium, Germany, France, Spain, Portugal, Austria, Bulgaria, Hungary, Italy, Switzerland, Poland, Denmark, Sweden and various tunnels.

www.toll4europe.eu

Categories

,