EasyCargo

Czech Republic Hall: 3 Booth: N2


Bee Interactive rozwija aplikację do planowania optymalnego załadunku EasyCargo. Program wyznacza rozmieszczenie towarów oraz nacisk na osie przestrzeni ładunkowej. Elementy ładunku można grupować oraz stosować na nich znaki manipulacyjne. EasyCargo dostarcza szeroki wybór przestrzeni oraz interaktywną wizualizację załadunku. Aplikacja pozwala dokumentować pracę w raportach i linkach publicznych.

Bee Interactive develops the EasyCargo software for container and truck loading. The web application determines the arrangement of goods and the axle pressure within the cargo space. Items can be grouped, and handling marks can be applied to them. EasyCargo offers an extensive catalog of cargo spaces, interactive 3D loading visualization, and various result documentation options like public links.

https://www.easycargo3d.com/pl/

Categories

, , ,