E100 International Trade

Poland Hall: 3 Booth: S2


Е100 - dostawca rozwiązań dla branży transportowej z zakresu bezpieczeństwa, mobilności i nowych technologii. Kluczowy partner dla ponad 18 000 firm, z kartą paliwową umożliwiającą tankowanie w Europie i Azji. E100 zapewnia kompleksową obsługę Klientów już od ponad 20 lat oferując usługi m.in.: opłat drogowych, zwrotu podatków, faktoringu czy Secure-Box - systemu zapobiegającego kradzieży paliwa.

Е100 - provider of safety, mobility and new technology solutions for the transport industry. A key partner for more than 18,000 companies, with fuel cards enabling refuelling in Europe and Asia. E100 has been providing comprehensive customer service for more than 20 years, offering services such as tolls, tax refunds, factoring or Secure-Box - a system to prevent fuel theft.

e100.eu

Categories