PTM Polska Sp. z o.o.

Poland Hall: 1 Booth: K32


Lider w projektowaniu i wdrażaniu automatycznych systemów przeładunkowych w rozwiązaniach stacjonarnych i mobilnych w oparciu o systemy światowych producentów. Organizacja transferu produktów w gospodarce magazynowej materiałów paletyzowanych - systemy transportu wewnątrzzakładowego, np. centra logistyczne i magazynowe, zakłady produkcyjne. Sprzedaż naczep specjalistycznych i przyczep.

Leader in the design and implementation of automatic loading and unloading systems in stationary and mobile solutions based on systems from global manufacturers. Organisation of product transfer in palletised material storage - in-plant transport systems, e.g. logistics and storage centres, production plants. Sale of specialised trailers and semi-trailers.

https://www.ptmpolska.pl/

Categories

, , ,