Raben Transport Sp. z o.o.

Poland Hall: 1 Booth: J19


Raben Transport jest jedną ze spółek Grupy Raben specjalizującą się w ładunkach całopojazdowych: drogowych w ruchu międzynarodowym i krajowym oraz intermodalnych. Usługi opieramy na 3 filarach, zarządzanych w ramach tych samych standardów: flocie własnej, kontraktowej oraz dedykowanych przewoźnikach. Oferujemy transport dla branż: motoryzacyjnej, chemicznej, FMCG, e-commerce oraz technologicznej.

Raben Transport is one of the Raben Group companies specializing in full truck loads: international and domestic road and intermodal. We base our services on 3 pillars, managed under the same standards: own fleet, contract fleet and dedicated carriers. We offer transportation for the automotive, chemical, FMCG, e-commerce and technology industries.

https://polska.raben-group.com/uslugi-logistyczne/transport-calopojazdowy

Categories

,