Silny&Salamon

Poland Hall: 3 Booth: T3


Silny&Salamon dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo w transporcie i logistyce, oraz w automatyzacji procesów pakowania w wielu branżach. Sprawdzony partner w biznesie, zapewniający skuteczne rozwiązania w transporcie, logistyce i procesach produkcyjnych. Spółka znalazła się ponownie na liście Diamentów 2022 miesięcznika Forbes Polska.

Silny&Salamon has over 30 years of experience in providing solutions that increase safety in transport and logistics, as well as in the automation of packaging processes in many industries. A proven business partner, providing effective solutions in transport, logistics and production processes. The company was again on the Diamonds 2022 list of the monthly Forbes Polska.

www.plomby.biz

Categories

, , ,