Services Exporters' Association

Turkey Hall: 4 Booth: C11


Wraz z komitetami branżowymi działającymi w ramach „Stowarzyszenia Eksporterów Usług” pracuje nad stworzeniem strategii eksportu usług, identyfikacją problemów sektorowych i proponowaniem rozwiązań. W warsztatach i szkoleniach organizowanych z udziałem naszych członków, członek znajduje kontakty i zdobywa doświadczenie na rynku między.

With the sector committees operating under the “Service Exporters Association”, it works on creating a service export strategy, identifying sectoral problems and offering solutions. In workshops and trainings to be held with the participation of our members, the member find contacts and gain experience in the international market with fairs and leading activities.

hib.org.tr

Categories

,