Transporeon

Germany Hall: 3 Booth: R1


Transporeon to platforma do zarządzania transportem przeznaczona dla załadowców, spedytorów, przewoźników i detalistów, umożliwiająca przesyłanie i zarządzanie ładunkami oraz ich monitorowanie w świecie, który jest w ciągłym ruchu. Transporeon daje użytkownikom całkowitą kontrolę nad wyzwaniami związanymi z zaopatrzeniem i zarządzaniem transportem oraz ułatwia współpracę.

Transporeon is the Transportation Management Platform for shippers, forwarders, carriers and retailers to move, manage and monitor freight in a world in motion. Transporeon puts you in total control of your transportation sourcing and management challenges, and makes collaboration as easy as possible.

https://www.transporeon.com

Categories