HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH & Co.KG

Germany Hall: 3 Booth: Q12


Firma HLS Eurocustoms24: Twój Partner w Efektywnych Procedurach Celnych
Firma HLS Eurocustoms24 to partner w sprawach związanych z odprawami celnymi towarów w portach morskich takich jak HAMBURG/ROTTERDAM/GDAŃSK, na lotniskach np. Franfkurt/Berlin, czy też na granicach ze Szwajcarią.
Jako agencja celna robimy wszystko, aby odprawa celna byla prosta,szybka i wiązała sie z jak najniższymi kosztami.

Company HLS Eurocustoms24: Your Partner in Efficient Customs Procedures
HLS Eurocustoms24 is your partner for matters related to customs clearance of goods at sea ports such as HAMBURG/ROTTERDAM/GDAŃSK, at airports like Franfkurt/Berlin, or at the Swiss border.
As a customs agency, we do everything to ensure that customs clearance is simple, fast, and associated with the lowest possible costs.

www.eurocustoms24.de

Categories

, , ,