UTA Edenred

Poland Hall: 1 Booth: K6


UTA Edenred to profesjonalny partner oferujący produkty i usługi dla firm transportowych, spedycyjnych lub korzystających z floty w biznesie. Bezgotówkowe tankowania na 63 000 stacji, opłaty drogowe w 27 krajach z OBU EETS lub UTA Card, rezerwacja promów, inne usługi dla pojazdów niezbędne w drodze, także telematyka oraz zwrot VAT i akcyzy. Sieć akceptacji to ponad 82 000 punktów w całej Europie.

UTA Edenred is a professional partner offering products and services for transport companies, freight forwarders or those using a fleet for business. Cashless refueling at 63000 stations, tolls in 27 countries with OBU EETS or UTA Card, ferry booking, other services for vehicles needed on the road, also telematics and VAT refund. The acceptance network is more than 82,000 points throughout Europe.

www.uta.com

Categories

, , ,