Marcos TMS

Poland Hall: 4 Booth: C1


Marcos TMS od 30 lat specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu unikalnych systemów informatycznych dla branży TSL. W swoim portfolio posiada system TMS Nawigator - narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi. Kilkanaście modułów składających się na całość systemu pozwala na funkcjonalne planowanie, realizowanie, monitorowanie i rozliczanie usług transportowych.

For 30 years MarcosBis has specialized in designing and creating unique IT systems for the TSL industry. Its portfolio includes the TMS Navigator – a tool for comprehensive forwarding and transport processes management. Over a dozen of modules constituting the entirety of the system allow for functional planning, executing, monitoring and settling of transport services.

www.mbis.pl

Categories

, ,