RINNEN

Germany Hall: 3 Booth: S4


Kierując się zasadą "Podejmowanie Wyzwań i Rozwiązywanie Problemów", Rinnen zbudował jedną z najbardziej niezawodnych, skutecznych i rozległych sieci intermodalnych i drogowych dla logistyki chemicznej w Europie. Rinnen dostarcza rozwiązania w usługach intermodalnych, drogowych, magazynowych i wewnątrzzakładowych, przyczyniając się do rozwoju klientów, dostawców i okolicznej społeczności.

Guided by their founding principle, “Embracing Challenges and Solving Problems”, Rinnen have built one of the most reliable, sophisticated, and wide-ranging intermodal and road networks for chemical logistics in Europe. Delivering meaningful solutions, they provide intermodal, road, depot, and on-site services that contribute to the well-being of customers, suppliers, and surrounding communities.

rinnen.com

Categories

, , ,