SUPET GLOBAL LOGISTICS

Turkey Hall: 4 Booth: C10


Supet Logistics, jeden z pionierów rynku logistycznego w Turcji, od 1995 r. świadczy usługi w zakresie globalnego transportu drogowego, multimodalnego i morskiego oraz projektów drogowych. Przyjęła zasadę bycia niezawodnym partnerem dla swoich klientów, wykorzystując swe działania w zakresie projektów logistycznych i wiedzę specjalistyczną wynikającą z ponad 27-letniego doświadczenia.

Supet Logistics, which has made a name for itself in logistics in Turkey, has been providing services in the fields of global road, road project transportation, multimodal transportation and maritime transportation since 1995. It has adopted being a reliable solution partner of our customers with our extensive logistic project activities and expertise from our experience of more than 20 years.

www.supet.com.tr

Categories

, , ,