Linkway

Poland Hall: 1 Booth: G5


Linkway to kompleksowy pakiet narzędzi wykorzystywanych w procesach transportowych, logistycznych, magazynowych i spedycyjnych. Wyróżnia go prostota obsługi oraz elastyczność pozwalająca na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby naszych klientów.Spójne środowisko oraz łatwość integracji z zewnętrznymi systemami pozwala na dynamiczne wdrażanie automatyzacji i optymalizacji procesów.

Linkway is a comprehensive toolkit used in transportation, logistics, warehouse, and forwarding processes. It stands out for its user-friendliness and flexibility, enabling quick responses to our customers' changing needs. A cohesive environment and easy integration with external systems allow for dynamic implementation of process automation and optimization.

https://linkway.pl/

Categories