CargoBeamer

Germany Hall: 3 Booth: T8


CargoBeamer jest dostawcą usług logistycznych w intermodalnym transporcie drogowo-kolejowym. System składający się z wagonów i terminali przeładunkowych umożliwia transport kolejowy szczególnie standardowych naczep samochodowych. Nasze pociągi działają na trasach w Niemczech, Francji, Włoszech i UK, a CargoBeamer pracuje nad realizacją europejskiej sieci wydajnych własnych terminali.

CargoBeamer is as logistics service provider in the combined transport between road and rail. The system, consisting of wagons and transhipment terminals, enables especially non-craneable semi-trailers to be transported by rail. Trains are operated in Germany, France, Italy, and the United Kingdom, while CargoBeamer works on realizing a European network of efficient CargoBeamer terminals.

www.cargobeamer.com

Categories

,