Astrata Europe B.V.

Netherlands Hall: 1 Booth: J12


Astrata jest liderem na rynku zaawansowanych rozwiązań dla floty pojazdów opartych na lokalizacji oraz oprogramowania operacyjnego, dostarczając usługi korporacjom, firmom międzynarodowym, rządom, przedsiębiorstwom użyteczności publicznej oraz bezpieczeństwa narodowego.

Astrata is the leader in advanced location-based, connected vehicle, and operational software solutions serving major enterprises, MNCs, government, national security, and public utility customers.

https://www.astrata.eu/

Categories

, , ,