PTV Logistics

Germany Hall: 3 Booth: N7


PTV Logistics dostarcza oprogramowanie do wyznaczania oraz optymalizacji tras. Istniejemy aby wzmocnić pozycję firm, obniżyć koszty i zminimalizować wpływ na środowisko poprzez zrewolucjonizowanie procesów planowania transportu i współpracy w rama sieci transportowej. Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie takie jak OptiFlow lub Axylog, zwiększają wydajność i przejrzystość procesów logistycznych

PTV Logistics provides software technology for routing, optimization & real time transport visibility. We exist to empower businesses, reduce costs, and minimize environmental impact by revolutionizing transport planning processes and collaboration along the transport network. Best-in-class software solutions like OptiFlow or Axylog, boosts the efficiency and transparency of logistics processes.

www.ptvlogistics.com

Categories

, , ,