ISS RFID Sp. z o.o.

Poland Hall: 3 Booth: T3


ISS RFID Sp. z o.o. dostawca i integrator inteligentnych systemów RFID. Realizuje wdrożenia w branżach m.in. automotive, TSL, retail i morskiej w zakresie innowacyjnych rozwiązań opartych o technologię RFID. Prowadzi prace R&D. Tworzy autorskie systemy dla klientów pomagające w optymalizacji procesów. Ma za sobą skuteczne wdrożenia w obszarach logistyki, opakowań i magazynowania - m.in w Rossmann.

ISS RFID Sp. z o. o. supplier and integrator of intelligent RFID systems. It carries out implementations in industries e.g.: automotive, TSL, retail and maritime in the field of innovative solutions based on RFID technology. Leads R&D work. Creates dedicated systems for clients to help optimize processes. Has successfully implemented projects of logistics, packaging and warehousing - at Rossmann.

https://issrfid.com/

Categories

, , ,