LeShuttle Freight

France Hall: 3 Booth: Q3


LeShuttle Freight jest ważnym ogniwem w Europejskim łańcuchu logistycznym i stał się kluczowym graczem w transporcie przez kanał La Manche i to niskoemisyjnym.
Logistycy polegają na naszej szybkości, niezawodności i częstotliwości przepraw.
Dzięki odjazdom co 10 min., 35-minutowemu czasowi przeprawy i sprawnemu procesowi przekraczania granicy, nie ma lepszego wyboru do pokonania kanału La Manche.

LeShuttle Freight is a vital link in the European logistics chain and has become a key player in cross-Channel and low-carbon transport.
Logistics professionals depend on our speed, reliability and frequency to deliver their goods on time.
With a departure every 10 minutes in each direction, a 35 minute crossing time and a smooth border process, there is no better choice across the Channel.

www.leshuttlefreight.com

Categories