Grupa EURO VAT

Poland Hall: 1 Booth: G2


Jesteśmy ogólnopolską grupą firm z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowaną w zwrocie podatku VAT z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Norwegii oraz w zwrocie podatku akcyzowego z krajów, które to umożliwiają. Zajmujemy się kompleksową obsługą klientów. Reprezentujemy ich przed organami podatkowymi poszczególnych państw członkowskich, zajmujemy się sporządzaniem i wysyłką wniosków.

We are a Polish nationwide group of companies with many years of experience, specialised in VAT refund from European Union countries, Great Britain, Norway and duty refund from countries that allow it. We provide comprehensive customer service. We represent them before the tax authorities of individual Member States and prepare and send applications.

https://www.eu-vat.pl/

Categories

,