MACIOSOFT

Poland Hall: 1 Booth: K9


Program SPEDTRANS to system klasy TMS dla transportu, spedycji i logistyki istniejący na rynku od ponad 20 lat. Nasze oprogramowanie wyróżnia kompleksowość oferowanego rozwiązania i dowolność konfiguracji - jako typowe rozwiązanie chmurowe lub własny lokalny serwer. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego nowego projektu oraz nieograniczone możliwości wdrożeniowo-programistyczne.

The SPEDTRANS software is a TMS for transportation and logistics that has been on the market for over 20 years. What sets our software apart is the comprehensiveness of the offered solution and the flexibility of configuration - it can be implemented as a typical cloud-based solution or on your own local server. We emphasize an individual approach to each new project and unlimited implementation.

https://www.listprzewozowy.com.pl/

Categories