PKP Cargo Connect Sp. z o.o.

Poland Hall: 3 Booth: P9


PKP CARGO CONNECT jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, za pomocą pociągów dedykowanych dla klienta oraz pociągów operatorskich w ramach sieci usług intermodalnych.

PKP CARGO CONNECT is an international logistics operator providing comprehensive transportation, transshipment, warehousing and customs services. It specializes in domestic and international transport of containers, swap bodies and trailers, using customer-dedicated trains and operator trains as part of the intermodal service network.

www.pkpcc.com

Categories

, ,