ANDAMUR

Spain Hall: 1 Booth: K1


Andamur to specjaliści w oferowaniu kompleksowych usług dla przewoźników podczas ich tras po Europie.
Świadomi tego, jak ważna jest dla ich klientów możliwość odpowiedniego zaplanowania tras transportowych, stale pracują nad rozbudową sieci stacji własnych i partnerskich, tym samym pomagając przy ich optymalizacji zarówno pod względem kilometrażu, jak i czasu.

Andamur are specialists in offering international services to carriers during their routes in Europe.
Aware of how important it is for their customers to be able to properly plan transport routes, they are constantly working on expanding the network of their own and partner stations, thus helping to optimize them both in terms of mileage and time.

www.andamur.com

Categories