GCD Glomb Container Dienst GmbH

Germany Hall: 3 Booth: Q12


GCD Glomb Container Dienst GmbH z siedzibą w Bremerhaven należy do wiodących firm na rynku europejskim specjalizujących się w logistyce kontenerowej, obejmującej drogowy transport wszystkich typów kontenerów morskich oraz kompleksową obsługę logistyczną w portach (przeładunki, magazynowanie, odprawy celne). Zakres świadczonych usług uzupełniają transporty konwencjonalne i ponadgabarytowe.

GCD Glomb Container Dienst GmbH with its headquarter in Bremerhaven is one of the leading companies on the European market specialised in container logistics, with focus on road transport of all types of sea containers and comprehensive logistic services in the ports (reloading, warehousing, customs clearance). The scope of services provided is complemented by conventional and oversized transport.

www.glomb.com

Categories

, , ,