KONVOI GmbH

Germany Hall: 3 Booth: N7


KONVOI oferuje pierwsze prewencyjne, technicznie aktualizowalne rozwiązanie zabezpieczające jako platformę IoT dla firm transportowych w celu ochrony przed kradzieżą ładunku lub oleju napędowego oraz napadami na kierowców.

KONVOI offers the first preventive, technically updatable security solution as an IoT platform for transportation companies to protect against cargo or diesel theft and driver assaults.

www.konvoi.eu

Categories

, , ,