THERMOCON

Germany Hall: 3 Booth: N7


THERMOCON, jako marka i oddzielny obszar działania grupy Schaumaplast, zajmuje się wyłącznie projektowaniem i produkcją niezawodnych opakowań pasywnego chłodzenia. THERMOCON produkuje nawet własne elementy chłodzące – w ten sposób indywidualne wymagania mogą być realizowane wspólnie z klientem.

Strona: thermocon.cool
Telefon: +49 35242 460 312

THERMOCON, as brand and own business division of the Schaumaplast Group, deals solely with the development and production of reliable passive thermal packaging. Even cooling elements are produced by THERMOCON itself – so individual requirements can be realized together with the customer.

Website: thermocon.cool
Phone: +49 35242 460 312

www.thermocon-coldchain.com

Categories