Stena Line

Sweden Hall: 1 Booth: H17


Stena Line jest jednym z największych operatorów promowych na świecie, łączący kluczowe porty, połączenia drogowe i kolejowe. Dzięki kompleksowej sieci tras łączymy Europę na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Stena Line is one of the largest Pan-European ferry operators, linking key ports, road & train connections. With a comprehensive route net work, we are Connecting Europe for a Sustainable Future.

www.stenalinefreight.com

Categories

, ,