bonabanco - Twoja droga do sukcesu w branży transportowej

Poland Hall: 1 Booth: L7


Tworzymy klaster bonabanco gromadzący w jednym miejscu uczciwych zleceniodawców i rzetelnych przewoźników. Naszą firmę symbolizuje bernardyn. W praktyce oznacza to, że pomoc to nasze drugie imię. Wspieramy firmy transportowe w przyspieszaniu płatności za zrealizowane zlecenia, finansując paliwo i pozostałe wydatki a także nawiązując współpracę ze zweryfikowanymi zleceniodawcami.

We’re creating the bonabanco cluster, bringing together honest forwarders and reliable carriers in one place. Our company is symbolized by a St. Bernard dog. In practice, this means that assistance is our second name. We support transport companies in speeding up payments for completed freights, financing fuel and other expenses, as well as establishing cooperation with verified forwarders.

www.bonabanco.com

Categories

,