JITpay

Poland Hall: 4 Booth: C1


JITpay™ jest cyfrowym dostawcą usług rozliczeniowych i finansowych, specjalizującym się w branży logistycznej. Posiada własną licencję faktoringową. JITpay™ koncentruje się na małych i średnich firmach transportowych. Oprócz szybkiej płatności za fakturę w ciągu 24h i elastycznym zasadom, JITpay™ wspiera cały proces zarządzania fakkturami, w tym monitoring, upomnienia i windykację.

JITpay™ is a digital billing and financial service provider specialized in the logistics industry with its own factoring authorization. JITpay™ is focused on small and medium-sized transport companies. In addition to a fast, flexible payment of your invoice within 24h, JITpay™ supports your entire invoice management including reminders and debt collection.

www.jitpay.eu

Categories

,