Logivations GmbH

Germany Hall: 3 Booth: N7


Nasza aplikacja W2MO jest wiodącą na rynku globalnym bazą dla cyfrowych bliźniaków, optymalizacji, sztucznej inteligencji i robotyki dla łańcucha dostaw, składów i produkcji. Digitalizacja w czasie rzeczywistym naszego narzędzia W2MO i wykorzystanie cyfrowego bliźniaka do zarządzania flotą i obszarem dla nowoczesnych autonomicznych robotów jest wyjątkowa.
www.logivations.com

Logivations is an international technology company based in Munich. Our software solution W2MO is a globally leading basis for Digital Twins, optimization, AI & robotics for supply chain, warehouse and production. The real-time digitization of our tool W2MO and the use of the Digital Twin for Fleet and Area Management for modern Autonomous Robots is unique.
www.logivations.com

https://www.logivations.com

Categories

, , ,