Lean&Green Polska

Poland Hall: 4 Booth: A3


Lean&Green – 5-gwiazdkowa platforma do współpracy firm na rzecz ograniczania emisji CO2 w logistyce. Współpraca jest niezbędna dla pozyskiwania i współdzielenia danych, wspólnych działań – i osiągania wielostronnych korzyści. Koncentracja na obszarze transportowym i magazynowym sprzyja realnym osiągnięciom w zakresie optymalizacji operacji logistycznych i efektywnego ograniczania emisji CO2.

Lean&Green – a 5-star platform for companies to collaborate to reduce CO2 emissions in logistics. Collaboration is essential for capturing and sharing data, joint actions – and achieving multilateral benefits. Focusing on the transportation and warehousing areas promotes real achievements in optimizing logistics operations and efficient reduction of CO2 emissions.

lean-green.pl

Categories

,