Polska Unia Transportu

Poland Hall: 4 Booth: A1


Związek Pracodawców Polska Unia Transportu (PUT), to jedna z największych tego typu organizacji w Polsce. Zrzesza podmioty powiązane zawodowo z rynkiem transportu drogowego, spedycji, logistyki i produkcji oraz usługodawców branży TSL. Jest organizatorem szeregu konferencji i szkoleń, wspiera rozwój firm, pomaga w dostępie do ekspertów i usług, a także aktywnie działa na rzecz zmian w przepisach.

Union of Employers, Polish Transport Unions is one of the largest organisations of this type in Poland. It brings together entities professionally related to road transport, spedition, logistics and production as well as TSL service providers. It organises several conferences and trainings, supports the development of companies and services, and takes an active part in changing legal regulations.

www.uniatransportu.pl

Categories

, , ,