LEON SYSTEM

Poland Hall: 2 Booth: M12


Leon System to innowacja w lokalizacji, która pozwoli Twojej firmie monitorować postępy Twojej floty. Dzięki Leon System będziesz miał dostęp do danych odczytywanych bezpośrednio z magistrali CAN. Ponadto będziesz mógł samodzielnie rozliczyć delegacje oraz monitorować czas pracy kierowców, a funkcja e-TOLL umożliwi Ci spokojną podróż przez odcinki płatne polskich autostrad.

Leon System is an innovation in localization, which will allow your company to monitor the progress of your fleet. With the help of to Leon System you will have access to data read directly from the CAN bus. In addition, you will be able to settle business trips yourself and monitor driver's working time, and the e-TOLL function will allow you to safely travel on toll sections of Polish motorways.

www.leonsystem.pl

Categories