KEYENCE International (Belgium) NV/SA

Belgium Hall: 2 Booth: M1


Jako wiodący dostawca czujników, systemów pomiarowych, markerów laserowych, mikroskopów i systemów wizyjnych do maszyn na całym świecie, KEYENCE znajduje się w czołówce automatyki przemysłowej. Staramy się rozwijać innowacyjne i niezawodne produkty, aby sprostać potrzebom naszych klientów w każdej branży produkcyjnej.

As a leading supplier of sensors, measuring systems, laser markers, microscopes, and machine vision systems worldwide, KEYENCE is at the forefront of factory automation. We strive to develop innovative and reliable products to meet the needs of our customers in every manufacturing industry.

https://www.keyence.eu/

Categories

, , ,