tankpool24

Germany Hall: 1 Booth: G1


tankpool24 dysponuje ponad 2.000 stacji paliwowych w Niemczech i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W samych Niemczech, z uwagi na wielkość tego rynku, dostępnych jest prawie 650 stacji i czyni nas tam potentatem w kontekście cen i dostępności do stacji, zaopatrzonych w ON i AdBlue. Nasza oferta jest idealnie dostosowana do potrzeb firm transportowych o charakterze międzynarodowym.

tankpool24 has over 2,000 petrol stations in Germany and other European Union countries. In Germany, due to the size of this market, there are almost 650 stations available, which makes us a leader in terms of prices and availability of stations equipped with diesel and AdBlue. Our offer is perfectly tailored to the needs of international transport companies.

Categories

,