SGS Polska

Poland Hall: 2 Booth: M17


SGS Polska sp. z o.o. zajmuje sie certyfikacją i kontrolą jakości europalet ze znakiem EUR w owalu. Europaleta UIC/EUR jest pierwszym na świecie wymienialnym zbiorem palet powstałym 60 lat temu. Popularna nazwa "europaleta" wzięła się od znaku EUR w owalu znajdującym się na prawym wsporniku palety. Europaleta jest w pełni wymienialną paletą z innymi paletami spełniającymi normę UIC 435.

SGS Polska sp. z o. o. deals with certification and quality control of Euro pallets with the EUR mark in an oval. The UIC/EUR euro pallet is the world's first interchangeable set of pallets, created 60 years ago. The popular name "europallet" comes from the EUR sign in an oval located on the right support of the pallet. UIC/EUR pallets are fully interchangeable.

https://www.sgs.com/pl-pl

Categories

, , ,