Baumann Paletten GmbH

Poland Hall: 2 Booth: M17


W celu wzmacniania marki EUR i otwartej wymiany , spółka zależna zajmująca się transportem towarowym ÖBB jako właściciel praw do znaku towarowego oraz monachijska firma logistyczna Baumann Paletten współpracują z przedsiębiorstwami kolejowymi oraz organizacjami testującymi i paletowymi UIC w celu produkcji europalet ze znakiem towarowym EUR w owalu jako kompleksowe narzędzie logistyczne.

In order to further strengthen the EUR brand and the open exchange, the freight transport subsidiary ÖBB as trademark rights holder and the Munich logistics company Baumann Paletten are cooperate with railway companies and the UIC testing and pallet organizations to produce Euro pallets with the EUR trademark oval certificate as a logistics tool to achieve sustainable logistics.

https://www.baumannpaletten.de/

Categories

, , ,